תכנון וייעוץ הנדסי

שירותי יעוץ

חברתנו מספקת שירותי ייעוץ בשלבי התכנון והקמת פרויקטים, בחירת מערכות נכונות לתפעול עתידי של המבנה, בניית תמהיל עסקי לפרויקט, ליווי בעב' מול היועצים השונים וכו'.

אישור מערכת תחת יועצי הקבלן על מנת לקבל את המערכת הטובה ביותר ע"פ המפרט הטכני על מנת לדאוג לתפעול נכון של המערכות ביום שלאחר סיום הבנייה ותחילת תפעולו.
בניית מערכת אחזקה לבניין טרם איכלוסו, ומעבר חלק בין בניית הבניין לבין מסירת החזרה לרוכשים שוכרים. 

ייעוץ בבחירת נכסים מתאימים למשרדים מתוך לקוחותינו הדורשים מעבר למשרדים חדשים.

פיקוח על ביצוע

פיקוח על ביצוע פרויקטים מסובכים בבניית משרדים, ליווי בכל תהליכי הבנייה- מהתכנון מול אדריכל עד הוצאת כתבי כמויות למכרזי ניהול, סגירת קבלנים וליווי בכל מהלך הבנייה עד הכניסה למשרד.

בדיקת חשבונות ואישורם- תהליך זה מקל על בעלי ועובדי המשרד להשקיע את מאמצם בעבודתם ולא להתעסק עם קבלני ביצוע וקבלנים שונים.

שרטוט אדריכלי מבט תחתון
דילוג לתוכן